Кафедра загальної зоології та іхтіології

Шевченко Петро Григорович Кафедра створена у 2001 році за наказом ректора.Кафедра Загальної зоології та іхтіології

Завідувач кафедри: Шевченко Петро Григорович Завідувач кафедри загальної зоології та іхтіології, кандидат біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник. Перший декан факультету “Водні біоресурси та аквакультура” та рибогосподарського факультету (2001-2005 рр.).

Основна мета діяльності та завдання кафедри:

підготовка фахівців у галузі знань 0902 „Рибне господарство та аквакультура”: магістрів  із спеціальності 8.09020101 “Водні біоресурси” – дослідник аквакультури (спеціалізації: виробничого спрямування – декоративна аквакультура та дослідницького спрямування – іхтіофауна водойм комплексного призначення), а також бакалаврів  напряму 6.090201 “Водні біоресурси та аквакультура” – технолог з виробництва продукції аквакультури за денною та заочною формами навчання.

На кафедрі працюють 12 осіб:

З них 7 викладачів, 2 завідувачі лабораторій, 2 майстри виробничого навчання, старший лаборант, 3 лаборанти. Кафедра була забезпечена високо кваліфікованими викладачами: 1 доктор сільськогосподарських наук, член-кор. НААН України, профессор Грициняк І.І.; 4 кандидати біологічних наук, доценти: завідувач кафедри доцент  П.Г. Шевченко (зоолог, іхтіолог), доценти І.М. Курбатова (біолог, біохімік), І.С. Митяй (зоолог, іхтіолог, орнітолог), В.В. Цедик (біолог, іхтіолог), асистент О.В. Дегтяренко, асистент Халтурин Максим Борисович, завідувач лабораторії декоративної аквакультури О.В.Сендонін, майстри виробничого навчання А.А. Климковецький, А.В. Видрик, старший лаборант О.О. Домбровська та лаборанти В.Б. Александренко, Л.І. Демченко. .

За період існування кафедри співробітниками підготовлено та видано:

підручників – 4, посібників – 12, монографій – 10,

типових програм з дисципліни – 50, методичних рекомендацій – 45, також були розроблені та затверджені галузеві стандарти освітньо-кваліфікаційних характеристик та програм

бакалаврів і магістрів для напряму “Водні біоресурси та аквакультура”.

На кафедрі проходять навчання студенти 4 факультетів:

рибогосподарського, ветеринарної медицини, технології виробництва та переробки продукції тваринництва та педагогічного – близько 600 студентів.  Навчання відбувається з наступних дисциплін: зоологія, прикладна зоологія, зоологія безхребетних, зоологія хордових, загальна іхтіологія, спеціальна іхтіологія, гідромамаліологія, основи акваріумістики, біологічні основи рибного господарства,  методики рибогосподарських досліджень,  теорія динаміки популяцій риб, а також двох магістерських спеціалізацій. Магістерська спеціалізація дослідницького спрямування  «Іхтіофауна водойм комплексного призначення» включала дисципліни: іхтіофауна водойм України, іхтіоценологія, сучасні методики іхтіологічних досліджень та прогнозування вилову риб. Магістерська спеціалізація виробничого спрямування  «Декоративна аквакультура» включала дисципліни: сучасні технології декоративної аквакультури, здоров’я об’єктів декоративної аквакультури, культивування об’єктів декоративної аквакультури та основи аквадизайну. Лабораторні заняття і лекції проводилися в аудиторіях 1, 15, 76, 3 та 2б першого навчального корпусу. Лекційні аудиторії кафедри розташовані в ауд. № 1 та 15, технологічна лабораторія – акваріумна в ауд. № 2б, ННВ лабораторія – в ауд № 3. Створено кафедральну бібліотеку в та організовано роботу читального залу в ауд. № 1. З усіх дисциплін підготовлені типові та робочі програми, навчально-методичні комплекси, виготовлені зразки і препарати, плакати та інше унаочнення. Навчальну практику із зоології та іхтіології студенти 1 та 2 курсів проходять в Немішаєвському державному аграрному коледжі (на базі водойм рибдільниці). Технологічну практику студенти кафедри проходять у базових рибоводних господарствах ПАТ “Київрибгосп”, ПАТ “Забір’я”, в господарствах Черкаської, Одеської, Донецької та Київської областей, а також  у приватних рибних підприємствах.

Основна тематика наукових досліджень кафедри є наступною:

– розробка наукових основ відновлення  гідроекосистем і сталого використання їх

природних ресурсів; – розробка методів збереження біорізноманіття іхтіофауни тапідвищення  рибопродуктивності водойм; – оцінка техногенних  навантажень на водні екосистеми та створення регламентів і режимів господарської діяльності, які максимально направлені на збереження,  охорону і відновлення рибних ресурсів водойм – вивчення фізіолого-біохімічних механізмів адаптації промислових видів риб внутрішніх водойм України за антропогенного навантаження На кафедрі працює аспірантура з іхтіології, в якій перебувають 4 аспіранти. Навчаються на першому році аспірантури на денній формі

Онопрієнко В.П. та Лисак О.О., на 2 курсі Халтурин М.Б. та втупила до аспірантури Ротко Ю.М. Створені виробничі зв’язки кафедри з підприємствами рибної галузі, в яких проходять навчальні, виробнича та переддипломна практики, науково-дослідним інститутом рибного господарства, а також зв’язки з інститутом гідробіології, науково-виробничим підприємством “Нивка” (ІРГ НААН), Держкомрибгоспом України та іншими підприємствами державної та недержавної форм власності.

Основними завданнями кафедри на перспективу є:

– підготовка заключного звіту, рекомендацій, проведення паспортизації всіх водойм НУБіП України та техніко-економічне обґрунтування їх раціонального рибогосподарського використання; – завершення роботи з облаштування та комплектування навчальних лабораторій відповідно до вимог у першому навчальному корпусі; – продовження роботи з науково-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки навчальними програмами, посібниками з грифом МОН і МАП, що містять європейські та регіональні стандарти ISO, монографіями, інтернет-ресурсами та матеріалами на електронних носіях для бакалаврів та магістрів спеціалізацій іхтіофауна водойм комплексного призначення і декоративні гідробіоресурси; – дообладнання навчально-науково-виробничої лабораторії біопродуктивності водойм та рибогосподарської екології в ауд. № 3 к. 1 і підготовка її до сертифікації; – документальне оформлення і створення навчально-виробничої лабораторії іхтіології, іхтіопатології та акваріумного рибництва у ВП НУБіП України „Немішаївський агротехнічний коледж”; – розробка технологічних рішень, проекту та бізнес-плану функціонування акваріумно-басейнового цеху для цілорічного вирощування осетрових, коропових та декоративних риб на базі навчально-виробничої лабораторії акваріумного рибництва у ВП НУБіП України „Немішаївський агротехнічний коледж”; – підготовка техніко-економічного обґрунтування функціонування інкубаційного цеху та басейнової навчально-наукової лабораторії з відтворення промислово-цінних видів риб.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>