Кафедра Гідробіології

Кафедра гідробіології створена на підставі рішення Вченої ради за наказом ректора № 318Кафедра Гідробіології НУБіП УКРАЇНИ від 13 вересня 2000 року на базі зооінженерного факультету.

У 2001 році в університеті було створено новий факультет «Водних біоресурсів та аквакультури», до складу якого увійшла й кафедра гідробіології. Від дня заснування очолює кафедру член-кореспондент НАН України професор М.Ю. Євтушенко.

Євтушенко Микола Юрійович

Завідувач кафедри:

Євтушенко Микола Юрійович

доктор біологічних наук, професор

 

Метою створення кафедри є:

реалізація Державної програми України з підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Водні біоресурси» для підприємств Міністерства агропромислового комплексу, установ Міністерства екології, охорони та використання природних ресурсів, Державного комітету водного господарства і Агентства рибного господарства, науково-дослідних установ, вищих навчальних закладів різного рівня акредитації .

 

Кафедра забезпечує:

 • проведення всіх видів навчальної, науково-методичної, наукової, культурно-виховної робіт у процесі підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура» та «Магістр» за спеціальністю «Водні біоресурси»;
 • впровадження результатів науково-технічного прогресу у рибогосподарське виробництво;
 • підготовку наукових кадрів через аспірантуру і докторантуру за спеціальністю «Іхтіологія» та «Рибництво»;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (надалі -НПП) і фахівців рибничої галузі виробництва;
 • проведення виховної роботи із студентами і слухачами Університету;
 • здійснення інших видів діяльності відповідно до Статуту Університету;

 

До основних завдань Кафедри належать:

 • організація та проведення навчальної, наукової, науково-методичної та культурно-виховної робіт зі студентами денної та заочної форм навчання, слухачами рибогосподарського факультету та іншими підрозділами Університету, що забезпечують освітню діяльність;
 • проведення актуальних наукових досліджень з пріоритетних напрямів гідробіологічної та рибогосподарської науки і широке впровадження одержаних результатів у практику ризничої галузі та у навчальний процес;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації НПП з проблем сучасної гідробіології, гідроекології, рибництва, охорони природи та інших дисциплін, закріплених за кафедрою;
 • створення, систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази в закріплених за кафедрою навчальній лабораторії гідробіології, навчально-науковій лабораторії охорони та відтворення гідробіоресурсів, та навчально-науковій лабораторії гідрохімії та гідробіології, розташованої на базі відокремленого структурного підрозділу Немішаєвського агротехнічного коледжу;
 • розробка нових та удосконалення існуючих методик експериментальних і польових досліджень та технічних засобів навчання ком’ютеризація та інформатизація навчального процесу;
 • організація навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців, які повинні органічно поєднувати високу загальноосвітню підготовку з глибокими теоретичними і фаховими знаннями в галузі гідробіології, гідроекології, рибництва, охорони довкілля тощо, бути широко ерудованими з питань світової та національної культури, володіти навичками безперервного духовного і фізичного вдосконалення, індивідуальної та колективної професійної діяльності, а також громадської роботи.
 • підготовка, видання і реалізація навчальної, наукової, навчально-методичної літератури та іншої видавничої продукції з дисциплін, закріплених за кафедрою.

Організація і проведення наукової, дослідницької і видавничої діяльності:

– організація і проведення наукових досліджень, пов’язаних з виконанням бюджетної наукової тематики, зокрема, з розробленням теоретичних основ біомоніторингу водойм рибогосподарського призначення;

– дослідження питань, пов’язаних з тематикою магістерських програм фахового та дослідницького спрямування, зокрема, з вивчення ролі гідробіонтів в процесах формування якості води та біологічної продуктивності водойм, дослідження впливу природних і антропогенних чинників водного середовища на структурно-функціональну характеристику флори і фауни водойм, фізіологічний статус риб, біо- та рибопродуктивність водойм комплексного і рибогосподарського призначення;

– проведення наукових досліджень з пріоритетних напрямків гідро екологічної, іхтіологічної та рибогосподарської науки;

– підготовка та видання навчальних підручників, посібників, методичних розробок для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання;

Організація і проведення інноваційної діяльності:

– організація і проведення госпдоговірної наукової тематики з метою отримання позабюджетних коштів;

Організація та проведення дослідницької діяльності:

– проведення досліджень, пов’язаних з вивченням фізіологічного статусу риб за умов впливу на їх організм біотичних і антропогенних чинників;

 

На кафедрі гідробіології працюють:

1 доктор наук, професор, 5 кандидатів наук, доцентів, 1 завідувач лабораторії, 1 майстер виробничого навчання, 1 старший лаборант, 1 лаборант

 

– Євтушенко Микола Юрійович, доктор біологічних наук, професор;

- Хижняк Меланія Іванівна, кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник, доцент;

– Кірєєва Ірина Юріївна, кандидат біологічних наук, доцент,

Дудник Світлана Василівна,  кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент;

– Глєбова Юлія Анатоліївна, кандидат с.-г. наук, доцент;

– Рудик-Леуська Наталія Ярославівна, кандидат біологічних наук, доцент;

– Петілова Людмила Василівна, завідувач лабораторією;

– Литвиненко Світлана Миколаївна, майстер виробничого навчання;

– Левчун Ірина Сергіївна, старший лаборант.

 

ВИДАВНИЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>